Naam: Gijs Wielens

Functie binnen de werkgroep:
Ik houd me vooral bezig met de website, sociale media en het organiseren van acties.

Connectie met de Ludgerus:
Voordat ik op de basisschool zat heb ik eerst op de peuterspeelzaal klein duimpje gezeten. Hierna ben ik in een klein klasje van 8 kinderen gekomen waarmee ik mijn hele tijd op de Ludgerus doorgebracht heb. Dit was een erg gezellige groep en ik heb hier veel leuke herinneringen aan.