Naam:
Maria Stammers

Functie binnen de werkgroep:
-Gedeeld penningmeesterschap met Ellen Smeenk
-Invulling van de zondagmorgen en mede organisator voor het kinderprogramma

Connectie met de Ludgerus:
Ik ben meer dan 23 jaar als leerkracht van groep 3/4 verbonden geweest aan de Ludgerus. Eigenlijk ben ik al veel langer bekend met de Zwolse Ludgerus, vanaf 1966. In dat jaar ben ik begonnen aan de studie voor kleuterleidster in Enschede en vanuit die studie heb ik 3 jaar stage gelopen op de kleuterschool in het houten gebouw achter de Ludgerus. Omdat in die stageperiode de school zonder schoonmaakster kwam te zitten, heb ik samen met Corry ten Barge jarenlang de school schoongemaakt onder fantastische verzorging van een natje en droogje van Oma Wellink. In 1991 ben ik als leerkracht benoemd aan de Ludgerusschool, eerst voor groep 7/8, daarna de combinatie 3/6 en als laatste de combinatiegroep ¾. In juli 2015 heb ik afscheid genomen van de Ludgerusschool wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Niet lang daarna ben ik weer gevraagd voor invalswerk, wat ik weer met heel veel plezier gedaan heb. In de jaren daarna heb ik nog weer meerdere keren ingevallen. Zo is voor mij de cirkel weer helemaal rond: begonnen met stage in Zwolle en vele jaren later ook mijn carrière beëindigd aan de Ludgerus in Zwolle.