De Ludgerus terug in de tijd

Mogelijk is de Sint Ludgerus dorpsschool in de 2e helft van de 19e eeuw gebouwd. In 1861 is de school gerenoveerd. In de archieven van Eibergen wordt vermeld,
dat deze school al bestaat vanaf 1 februari 1819, toen nog een markenschooltje. Meester J. Hulshof, geboren 18-02-1799 in Vreden, is benoemd op 31 januari 1819 tot schoolhoofd en blijft dat tot 1860. Op 11 september 1860 is de school aan de gemeente Eibergen overgedragen. Rond 1861 is de school hernieuwd of gerestaureerd. Het volgende schoolhoofd was meester Simon Jozef Laout uit Deventer. Hij bleef van 1860 tot 1871. Daarna kwam Meester Bernhard Schurink in 1871. Hij gaat met pensioen op 30 september 1909.  Ook wordt er dit jaar an de linkerkant bij de school de onderwijzerswoning " 't Meestershoes " gebouwd. Deze woning werd vanaf 1930 niet meer door de schoolhoofd bewoond maar verkocht aan familie Wellink. En zij wonen hier nog steeds.
In 1910 tot 1915 was meester C. Engel schoolhoofd. De school bestond toen uit 2 klassen. En daarna kwam meester H.J. Wassenberg van 1915 tot 1922.

 

Voor 1922 is de school in Zwolle een openbare school. Na 1922 een katholieke school als gevolg van een nieuwe onderwijswet. In 1922 heeft de school 2 lokalen, 
één met 3 en één met 4 klassen. afgescheiden door een matglazen tussenwand. In 1922 draagt het gemeentebestuur van Eibergen de school met 43 leerlingen voor
fl 5500,- over aan het R.K. Kerk- en Schoolbestuur van de St. Calixtusparochie te Groenlo. Dit heeft tot gevolg, dat de protestantse juffrouw H.H. Wigmannink uit Lonneker de school moest verlaten. Ook de ongeveer 15 protestantse leerlingen moesten vertrekken en werden ondergebracht op de protestante school op de Wheme in Groenlo, die in dat jaar is gebouwd. Mogelijkerwijs heeft in 1922 deze dan katholieke school de naam Sint Ludgerus gekregen. 
In 1922 tot 1930 was meester L. van Meerendonk schoolhoofd en juffrouw Maria Rotink. Zei was tot 1969 schoolhoofd. Meester J.B. Overkamp werd in 1930 tot 1962 schoolhoofd.

 

Eind april 1945, op het eind van de 2e Wereldoorlog, met het naderend offensief van de geallieerde troepen op de Duitse bezetting wordt het oude schooltje met zijn pittoreske torentje en zijn vriendelijk klepperend klokje  door een Duitse soldaat aangestoken. Hij wil niet dat de gasmaskers en gasdekens in handen komen van de bevrijders. Er wordt binnen 7 maanden een tijdelijke noodschool ingericht op erve Reirinck. In de graanschuur tegenover de brouwerij aan de andere kant va de Oude Winterswijkseweg. Gedurende deze tijd wordt er les gegeven op het Erve Coonderinck bij de familie Reijerink. Op de plek van het afgebrande schooltje wordt eind jaren 40 een nieuwe lagere school gebouwd. In 1950 wordt deze school in gebruik genomen. 

 

In 1962 wordt A.J.J. Rouw aangesteld tot schoolhoofd. Op 7 januari 1965 wordt een kleuterschool, een houten noodgebouw, in gebruik genomen. In 1990 gaat meester Rouw met pensioen. In 1990 tot 1994 is meester Tonnie Kolkman het nieuwe schoolhoofd.  Hij gaf het stokje over aan meester Ben Bomers. Hij is schoolhoofd geweest tot 2009. Hierna kwam juffrouw Christa Helsloot van 2009 tot 2012. Meester Hans van Loosen nam van haar het stokje weer over. Hij ging met pensioen in 2018. In schooljaar 2018- 2019 heeft Ben Bomers besloten om toch weer terug te gaan naar zijn oude stek.  Marjolein Wiegman en Cilia Stortelder zijn  gezamenlijk gestart in schooljaar 2019-2020 waarna interim-directeur Johan Schat dit al gauw overnam. In januari 2021 is Marie José Koster aangesteld als nieuwe directeur van de Ludgerus en Ni-je Veste. Vanaf september 2021 wordt Marie José samen met Juliëtte Elsinghorst het directie koppel van de 4 Delta scholen
in Groenlo; de Ludgerus, de Ni-je Veste, 't Carrillon en Willibrordus.